Español

Jekanïk tö’k ja të’ëxtëjk tëk’ayo’oywa nyïjkx, kuuktse jyä’y jyay’ok tyëk’am, jatsïke ti tuk atïwa ja jyay’ok y’önïk ku tum tsotsa, atïwe atokïkts jawe ti ja’wi këx tö’k tsimjatyjik jawe y’ijt mook yaktukmujöy, ka’awe ax ixyam, may mook uk may meen yaktën yakmatsy.

jatsïke ja jyay’ok ti nïïjmi:

-Jay’ok tis wa’ajts tsë’ëk tam mits yï m’önïkta, wintso yïwe tsë’ëkta, ëts ja n’önïkta jäp ja jyaamata y’ööxata, nja yakkaaytip nja yak’ööktipts ëts jä’äta.

Tis jay’ok tun winxïpna,  pi’k kaaky pi’k tojkx, pi’k në’uu’p, jä’äts ëts yïwe nmooytip, jä’ä yïwe kyaaytio y’ööktip, jats ëts yïwe nëtin’anata, jatï ti ëts yï n’önïke nmooytip, nëmïk ja wya’any.

-Tis jay’ok we’eme’e, we’emtam ëtse ja n’önïk ntöntat. Nëmïk ti nïïjma ja jyay’ok, xääk wyimpijtnï tyëk’aajy, jatsïke ja në’any ti jënwijts, jatsïke ja ja y’önïk ti nïïjma:

-Miits önïkta minta miits, xäpï jayï tum tsë’ëk ja y’önïk,  miits mja kaaytip mja’ ööktip, jats miits mjaajmata mpö’öxata, minta xyam ëts ja nëë ti nyakjokxpïk, min nëtin’anata.

Jämïkts jawe we’em wya’any jatsïke ja y’önïk myäjtsti, kum ka’anïmïk ja oy wyijta, tiik ja tyuump kum jämïk ja nëë ti y’ëë’tspïk tyuktiints mutä’mipïk jä’, juu’kts jatö’k mëjanï jä’äkts kääk.

Jatsïke ja winma’yïn kyoojnï, jatsïke nyayakotsajï:

-Wintsos jawe ti tij, jati we’emts ja wya’any jats nyetin’a’nip ja y’önïk.

Kum yaaxpïkts ja y’önïk jatsïke nöömp ja jyay’ok ti ninëjkxkojpa.

  • Jay’ok wintso mits  jawe xtij, ka we’emap mwa’any jats mnëtin’a’nip mits yï m’önïk, jatï tëts ëts ja n’önïk jäp nyaktokyïx, nëmïk.
  • Tis jay’ok wä’äxa ëts jawe ntij ku ëts ja kyaaky tyojkx nmë’ë an jokx, jati tyëjx mits ja m’önïk we’em ti xtun uk we’em ti xnë tin’ana.

Kum mits ti mwa’any jats mnë tin’a’nip mitse yï m’önïk, paatyts ëts ja në’any ti mpïm jats ti ntuktiints mutäma, nëmïk ja wya’any ku ojts ti tuk nïïjma.

-Ka we’emapxa ëts jawe ntij, tyëjx ja m’önïk we’em ti xtun.

Xïp tökïk ja tyaajny ja jayï kuuk jawe we’em ja y’önïk ti nin tuujn, jä’äkts ti atenyi ja në’any juu’we möötsknïm, pi’knïm, juu’ mëja jä’äkts kääk, ka’ak ja ti kuwïjk ja në’any.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *